製品の登録

保証期間の延長

Netherlands (Nederland)

Welkom bij de ZEISS Online registratie

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit ZEISS product.

Vanaf de aankoopdatum heeft u precies 4 weken de tijd om het fotografische product van
ZEISS online te registeren. Na volledige ontvangst van uw gegevens heeft u recht op de Verlengde Garantie voor een periode van 3 jaar.

Het ZEISS online registratie systeem is snel en gemakkelijk. De registratie datum is alleen voor intern gebruik. Na registratie ontvangt u van ZEISS een email met daarin de bevestiging van uw gegevens en een registratienummer.

このウェブサイト上ではクッキーを使用します。 クッキーは、ウェブサイトからあなたのコンピューター上で記憶されるテキストファイルではありません。クッキーは、広く普及しており、ページを最適化して表現し、改善する助けをします。私たちのページを利用することにより、あなたはこれを了承することを宣言します。 詳細